Ông Lê Vinh Danh về Đại học Văn Lang

TS Lê Vinh Danh, cựu Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao Đại học Văn Lang từ ngày 15/9.

Ông Lê Vinh Danh về Đại học Văn Lang
TS Lê Vinh Danh, cựu Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng, được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao Đại học Văn Lang từ ngày 15/9.