Ông Vương Đình Huệ: 'Phát triển vaccine Covid-19 không nhanh sẽ mất cơ hội'

Tại buổi làm việc chiều 10/6 với Học viện Quân y, Chủ tịch Quốc hội quan tâm đặc biệt tới việc nghiên cứu vaccine Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm.

Ông Vương Đình Huệ: 'Phát triển vaccine Covid-19 không nhanh sẽ mất cơ hội'
Tại buổi làm việc chiều 10/6 với Học viện Quân y, Chủ tịch Quốc hội quan tâm đặc biệt tới việc nghiên cứu vaccine Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm.