'Phà bay' chở khách từ Anh tới Pháp trong 40 phút

Những chiếc lượn bay nhờ đệm khí có thể chở lượng lớn hành khách băng qua eo biển Manche vào năm 2028.

'Phà bay' chở khách từ Anh tới Pháp trong 40 phút
Những chiếc lượn bay nhờ đệm khí có thể chở lượng lớn hành khách băng qua eo biển Manche vào năm 2028.