Pháp đóng cửa trường học chuyên đào tạo lãnh đạo

Trường Hành chính quốc gia, nơi chuyên đào tạo lãnh đạo cấp cao, bị đóng cửa để tạo công bằng trong tuyển dụng việc làm, theo quyết định của Tổng thống Pháp.

Pháp đóng cửa trường học chuyên đào tạo lãnh đạo
Trường Hành chính quốc gia, nơi chuyên đào tạo lãnh đạo cấp cao, bị đóng cửa để tạo công bằng trong tuyển dụng việc làm, theo quyết định của Tổng thống Pháp.