Phát động giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022

Các tác giả có công trình nghiên cứu về Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín hoặc được cấp sáng chế... đều có thể tham dự giải.

Phát động giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022
Các tác giả có công trình nghiên cứu về Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín hoặc được cấp sáng chế... đều có thể tham dự giải.