Phát hiện bộ xương khủng long hoàn chỉnh 70%

Hóa thạch mới phát hiện có niên đại 180 triệu năm, thuộc về một loài khủng long ăn cỏ dài gần 8 m.

Phát hiện bộ xương khủng long hoàn chỉnh 70%
Hóa thạch mới phát hiện có niên đại 180 triệu năm, thuộc về một loài khủng long ăn cỏ dài gần 8 m.