Phát hiện khúc xương voi ma mút nặng 23 kg

Đoạn xương dài 1,2 m được tìm thấy dưới đáy sông, có niên đại khoảng 100.000 năm và vẫn còn khá nguyên vẹn.

Phát hiện khúc xương voi ma mút nặng 23 kg
Đoạn xương dài 1,2 m được tìm thấy dưới đáy sông, có niên đại khoảng 100.000 năm và vẫn còn khá nguyên vẹn.