Phát hiện thêm hai biến chủng SARS-CoV-2 mới

Chúng được nhóm chuyên gia tại Đại học Texas A&M (Mỹ) tìm ra, chỉ ít ngày sau khi họ phát hiện một biến chủng virus mới khác có tên BV-1. ]]>

Phát hiện thêm hai biến chủng SARS-CoV-2 mới
Phát hiện thêm hai biến chủng SARS-CoV-2 mớiChúng được nhóm chuyên gia tại Đại học Texas A&M (Mỹ) tìm ra, chỉ ít ngày sau khi họ phát hiện một biến chủng virus mới khác có tên BV-1. ]]>