Phát hiện trăm đồng bạc quý dùng để cứu Paris hơn 1.000 năm trước

Một kho chứa 118 đồng bạc được khai quật ở một khu rừng đông bắc Ba Lan hồi tháng 3 có thể là một phần của vụ hối lộ cách đây hơn 1.000 năm. ]]>

Phát hiện trăm đồng bạc quý dùng để cứu Paris hơn 1.000 năm trước
Phát hiện trăm đồng bạc quý dùng để cứu Paris hơn 1.000 năm trước Một kho chứa 118 đồng bạc được khai quật ở một khu rừng đông bắc Ba Lan hồi tháng 3 có thể là một phần của vụ hối lộ cách đây hơn 1.000 năm. ]]>