Phát ngôn gây kích động, Trác Thuý Miêu bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ra quyết định xử phạt MC Trác Thúy Miêu 7,5 triệu đồng liên quan đến bài viết trên Facebook của nữ MC. ]]>

Phát ngôn gây kích động, Trác Thuý Miêu bị xử phạt 7,5 triệu đồng
Phát ngôn gây kích động, Trác Thuý Miêu bị xử phạt 7,5 triệu đồng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ra quyết định xử phạt MC Trác Thúy Miêu 7,5 triệu đồng liên quan đến bài viết trên Facebook của nữ MC. ]]>