Phim 'Bố già' của Trấn Thành sắp đạt doanh thu 1 triệu USD tại Mỹ

Phim "Bố già" của Trấn Thành đang thành công trong việc chinh phục phòng vé Bắc Mỹ, đến nay đã thu về 820 nghìn USD (hơn 18,8 tỉ đồng). ]]>

Phim 'Bố già' của Trấn Thành sắp đạt doanh thu 1 triệu USD tại Mỹ
Phim 'Bố già' của Trấn Thành sắp đạt doanh thu 1 triệu USD tại Mỹ Phim "Bố già" của Trấn Thành đang thành công trong việc chinh phục phòng vé Bắc Mỹ, đến nay đã thu về 820 nghìn USD (hơn 18,8 tỉ đồng). ]]>