Phim 'Kiều' bị chê tơi tả và 'tiên đoán' lỗ nặng, Mai Thu Huyền nói gì?

Lần đầu làm đạo diễn, Mai Thu Huyền thấy sốc vì những lời chê bai mà theo cô là quá cay nghiệt dành cho "Kiều", bộ phim vừa ra mắt của cô. ]]>

Phim 'Kiều' bị chê tơi tả và 'tiên đoán' lỗ nặng, Mai Thu Huyền nói gì?
Phim 'Kiều' bị chê tơi tả và 'tiên đoán' lỗ nặng, Mai Thu Huyền nói gì?Lần đầu làm đạo diễn, Mai Thu Huyền thấy sốc vì những lời chê bai mà theo cô là quá cay nghiệt dành cho "Kiều", bộ phim vừa ra mắt của cô. ]]>