Phim Marvel gặp khó tại Trung Quốc

"Shang-Chi", "The Eternals" của Marvel nhiều khả năng không ra rạp Trung Quốc.

Phim Marvel gặp khó tại Trung Quốc
"Shang-Chi", "The Eternals" của Marvel nhiều khả năng không ra rạp Trung Quốc.