Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội bật mí điểm chuẩn 2021

Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, kết quả lọc ảo cho thấy mức điểm chuẩn các ngành năm 2021 gần như khớp với mức dự kiến công bố trước đó. ]]>

Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội bật mí điểm chuẩn 2021
Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội bật mí điểm chuẩn 2021 Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, kết quả lọc ảo cho thấy mức điểm chuẩn các ngành năm 2021 gần như khớp với mức dự kiến công bố trước đó. ]]>