'Prey': Tiệc độc thân chết chóc

Năm chàng trai vào rừng chơi nhân dịp một trong số họ sắp cưới vợ nhưng vô tình trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân hàng loạt bí ẩn.

'Prey': Tiệc độc thân chết chóc
Năm chàng trai vào rừng chơi nhân dịp một trong số họ sắp cưới vợ nhưng vô tình trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân hàng loạt bí ẩn.