Quan chức EU: 'Có bằng chứng' vaccine AstraZeneca liên quan đông máu

Marco Cavaleri, trưởng bộ phận vaccine của Cơ quan dược phẩm châu Âu (EMA), cho rằng vaccine AstraZeneca có liên quan đến tình trạng đông máu và giảm tiểu cầu.

Quan chức EU: 'Có bằng chứng' vaccine AstraZeneca liên quan đông máu
Marco Cavaleri, trưởng bộ phận vaccine của Cơ quan dược phẩm châu Âu (EMA), cho rằng vaccine AstraZeneca có liên quan đến tình trạng đông máu và giảm tiểu cầu.