Quán nhậu thành quán ăn công nghệ để cầm cự mùa dịch

Chuỗi quán nhậu izakaya Watami với khoảng 300 cơ sở sẽ chuyển dần thành quán ăn công nghệ, dùng băng chuyền và robot thay thế con người.

Quán nhậu thành quán ăn công nghệ để cầm cự mùa dịch
Chuỗi quán nhậu izakaya Watami với khoảng 300 cơ sở sẽ chuyển dần thành quán ăn công nghệ, dùng băng chuyền và robot thay thế con người.