Quảng Nam: Học sinh 2 huyện, thị giáp ranh Đà Nẵng chưa thể trở lại trường học

Từ hôm nay, Quảng Nam cho học sinh Hội An và Duy Xuyên trở lại trường để thi học kỳ II, trong khi 2 huyện, thị giáp ranh với Đà Nẵng, học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học. ]]>

Quảng Nam: Học sinh 2 huyện, thị giáp ranh Đà Nẵng chưa thể trở lại trường học
Quảng Nam: Học sinh 2 huyện, thị giáp ranh Đà Nẵng chưa thể trở lại trường họcTừ hôm nay, Quảng Nam cho học sinh Hội An và Duy Xuyên trở lại trường để thi học kỳ II, trong khi 2 huyện, thị giáp ranh với Đà Nẵng, học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học. ]]>