Quảng Ninh phối hợp BIM Group kích cầu du lịch với 'Hội Xuân Di sản'

"Hội Xuân Di sản” nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội Du lịch đường phố Hạ Long mở đầu cho 88 sự kiện, hoạt động và chương trình kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2021. ]]>

Quảng Ninh phối hợp BIM Group kích cầu du lịch với 'Hội Xuân Di sản'
Quảng Ninh phối hợp BIM Group kích cầu du lịch với 'Hội Xuân Di sản'"Hội Xuân Di sản” nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội Du lịch đường phố Hạ Long mở đầu cho 88 sự kiện, hoạt động và chương trình kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2021. ]]>