Quốc gia nhỏ nhất châu Á nằm ở đâu?

Có diện tích khiêm tốn nhất châu Á nhưng nơi này vẫn là một điểm đến hấp dẫn du khách tới nghỉ dưỡng.

Quốc gia nhỏ nhất châu Á nằm ở đâu?
Có diện tích khiêm tốn nhất châu Á nhưng nơi này vẫn là một điểm đến hấp dẫn du khách tới nghỉ dưỡng.