Rapper bị phạt 45 triệu đồng vì nhạc nhảm

Nhóm Rap Nhà Làm bị phạt 45 triệu đồng vì lưu hành sản phẩm xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

Rapper bị phạt 45 triệu đồng vì nhạc nhảm
Nhóm Rap Nhà Làm bị phạt 45 triệu đồng vì lưu hành sản phẩm xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.