Sân bay Nội Bài dùng 2.000 camera để truy vết F0

Trung tâm điều hành tập trung của sân bay sẽ sử dụng dữ liệu từ camera và thông tin từ hãng hàng không để truy vết nếu có ca F0.

Sân bay Nội Bài dùng 2.000 camera để truy vết F0
Trung tâm điều hành tập trung của sân bay sẽ sử dụng dữ liệu từ camera và thông tin từ hãng hàng không để truy vết nếu có ca F0.