Sân bay tốt nhất thế giới sau một năm đại dịch

Du khách tới sân bay Changi dần tăng lại từ tháng 6/2020 nhưng tính đến cuối năm số khách vẫn giảm tới 82,8%.

Sân bay tốt nhất thế giới sau một năm đại dịch
Du khách tới sân bay Changi dần tăng lại từ tháng 6/2020 nhưng tính đến cuối năm số khách vẫn giảm tới 82,8%.