Sáng 17/6, Việt Nam ghi nhận thêm 159 ca COVID-19

Sáng 17/6, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam thêm 159 người mắc COVID-19, trong đó 1 ca được cách ly ngay, 158 trường hợp ghi nhận trong nước. ]]>

Sáng 17/6, Việt Nam ghi nhận thêm 159 ca COVID-19
Sáng 17/6, Việt Nam ghi nhận thêm 159 ca COVID-19Sáng 17/6, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam thêm 159 người mắc COVID-19, trong đó 1 ca được cách ly ngay, 158 trường hợp ghi nhận trong nước. ]]>