Sáu câu đố về Truyện Kiều?

Là nhà thơ lớn của dân tộc, ông để lại di sản văn chương đồ sộ với những tác phẩm kiệt xuất, nổi bật nhất là "Truyện Kiều".

Sáu câu đố về Truyện Kiều?
Là nhà thơ lớn của dân tộc, ông để lại di sản văn chương đồ sộ với những tác phẩm kiệt xuất, nổi bật nhất là "Truyện Kiều".