Scandal của Trịnh Sảng khiến Trương Quốc Lập bị vạ lây

Trương Quốc Lập - diễn viên đóng vua Càn Long trong "Tể tướng Lưu gù" bị cộng đồng mạng "xéo xắt" một cách oan uổng chỉ vì scandal của Trịnh Sảng. ]]>

Scandal của Trịnh Sảng khiến Trương Quốc Lập bị vạ lây
Scandal của Trịnh Sảng khiến Trương Quốc Lập bị vạ lây  Trương Quốc Lập - diễn viên đóng vua Càn Long trong "Tể tướng Lưu gù" bị cộng đồng mạng "xéo xắt" một cách oan uổng chỉ vì scandal của Trịnh Sảng. ]]>