Sinh viên Y dược học Cổ truyền vào TP HCM chống dịch

11 cán bộ, giảng viên và 228 sinh viên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (Hà Nội) lên đường vào TP HCM trong ba đợt, từ 21 đến 23/7.

Sinh viên Y dược học Cổ truyền vào TP HCM chống dịch
11 cán bộ, giảng viên và 228 sinh viên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (Hà Nội) lên đường vào TP HCM trong ba đợt, từ 21 đến 23/7.