So sánh quỹ nghiên cứu hàng đầu Việt Nam với quỹ nghiên cứu của Mỹ và Trung Quốc

Ở vị trí 43 thế giới về công bố khoa học, chuyên gia cho rằng Việt Nam cần quyết liệt hơn ở lĩnh vực nghiên cứu để sớm phát huy được trí tuệ của cả dân tộc. ]]>

So sánh quỹ nghiên cứu hàng đầu Việt Nam với quỹ nghiên cứu của Mỹ và Trung Quốc
So sánh quỹ nghiên cứu hàng đầu Việt Nam với quỹ nghiên cứu của Mỹ và Trung QuốcỞ vị trí 43 thế giới về công bố khoa học, chuyên gia cho rằng Việt Nam cần quyết liệt hơn ở lĩnh vực nghiên cứu để sớm phát huy được trí tuệ của cả dân tộc. ]]>