SpaceX cải tạo giàn khoan dầu thành bệ phóng tên lửa nổi

Hệ thống phóng Starship có thể cất cánh từ bệ phóng ngoài khơi để bắt đầu hành trình bay tới Mặt Trăng và sao Hỏa.

SpaceX cải tạo giàn khoan dầu thành bệ phóng tên lửa nổi
Hệ thống phóng Starship có thể cất cánh từ bệ phóng ngoài khơi để bắt đầu hành trình bay tới Mặt Trăng và sao Hỏa.