Sự đa dạng của 'vườn ươm sao'

Nghiên cứu mới tiết lộ rằng những đám mây hình thành sao trong vũ trụ có cấu trúc đa dạng hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

Sự đa dạng của 'vườn ươm sao'
Nghiên cứu mới tiết lộ rằng những đám mây hình thành sao trong vũ trụ có cấu trúc đa dạng hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.