Tag: Điện thoại

Tech Hub

Chàng trai bán thận mua iPhone 10 năm trước giờ ra sao

Cha mẹ Wang Gang rơi nước mắt khi nhìn đứa con 27 tuổi nằm liệt giường vì bán thận để mua iPhone.

UA-165914343-1