Tag: Facebook

Tech Hub

AI sắp xếp bảng tin Facebook thế nào

Thay vì hiển thị bảng tin theo thứ tự thời gian, Facebook sử dụng thuật toán AI để cá nhân hóa bài đăng dựa theo thói quen người dùng.

UA-165914343-1