Tân Hiệp Phát đồng hành cùng cuộc thi tranh biện

Phó tổng giám đốc Trần Uyên Phương cho biết doanh nghiệp mong muốn phát hiện và hỗ trợ những tài năng tranh biện trong cuộc thi "The debate challenge".

Tân Hiệp Phát đồng hành cùng cuộc thi tranh biện
Phó tổng giám đốc Trần Uyên Phương cho biết doanh nghiệp mong muốn phát hiện và hỗ trợ những tài năng tranh biện trong cuộc thi "The debate challenge".