Tàn tích thành phố 3.500 năm của pharaoh Ai Cập

Các nhà khảo cổ học thông báo phát hiện một "thành phố vàng thất lạc" 3.500 năm tuổi được xây bởi ông nội của vua Tutankhamun.

Tàn tích thành phố 3.500 năm của pharaoh Ai Cập
Các nhà khảo cổ học thông báo phát hiện một "thành phố vàng thất lạc" 3.500 năm tuổi được xây bởi ông nội của vua Tutankhamun.