Tảng đá rộng 2 m giống hải mã trên sao Hỏa

Robot NASA gửi về ảnh chụp một tảng đá lớn có vân gợn sóng nhô lên trên bề mặt hành tinh đỏ.

Tảng đá rộng 2 m giống hải mã trên sao Hỏa
Robot NASA gửi về ảnh chụp một tảng đá lớn có vân gợn sóng nhô lên trên bề mặt hành tinh đỏ.