Tập huấn phần mềm thực đơn dinh dưỡng cho mẹ bầu, mẹ cho con bú tại Hà Nội

Bộ Y tế vừa triển khai tập huấn Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”. ]]>

Tập huấn phần mềm thực đơn dinh dưỡng cho mẹ bầu, mẹ cho con bú tại Hà Nội
Tập huấn phần mềm thực đơn dinh dưỡng cho mẹ bầu, mẹ cho con bú tại Hà NộiBộ Y tế vừa triển khai tập huấn Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”. ]]>