Tàu lặn biển sâu của Trung Quốc liên tiếp lập kỷ lục

Tàu không người lái Haidou-1 của Trung Quốc lặn thành công nhiều lần xuống điểm sâu nhất đại dương và gửi về dữ liệu hình ảnh độ nét cao.

Tàu lặn biển sâu của Trung Quốc liên tiếp lập kỷ lục
Tàu không người lái Haidou-1 của Trung Quốc lặn thành công nhiều lần xuống điểm sâu nhất đại dương và gửi về dữ liệu hình ảnh độ nét cao.