Tàu NASA trở thành vật thể nhân tạo nhanh nhất lịch sử

Parker Solar, tàu vũ trụ mang sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời, tiếp cận 'quả cầu lửa' này với vận tốc 532.000 km/h.

Tàu NASA trở thành vật thể nhân tạo nhanh nhất lịch sử
Parker Solar, tàu vũ trụ mang sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời, tiếp cận 'quả cầu lửa' này với vận tốc 532.000 km/h.