Tay kẹp robot có thể gắp chính xác một hạt cát

Nhóm chuyên gia tại Đại học Boston chế tạo tay kẹp bằng vật liệu đàn hồi, lấy cảm hứng từ nghệ thuật cắt giấy Nhật Bản kirigami.

Tay kẹp robot có thể gắp chính xác một hạt cát
Nhóm chuyên gia tại Đại học Boston chế tạo tay kẹp bằng vật liệu đàn hồi, lấy cảm hứng từ nghệ thuật cắt giấy Nhật Bản kirigami.