Tây Ninh xử phạt 113 vụ nhập cảnh trái phép, thu gần 700 triệu đồng

Trong 3 tháng đầu năm 2021, tỉnh Tây Ninh xử phạt hành chính 113 vụ nhập cảnh trái phép với số tiền gần 700 triệu đồng. ]]>

Tây Ninh xử phạt 113 vụ nhập cảnh trái phép, thu gần 700 triệu đồng
Tây Ninh xử phạt 113 vụ nhập cảnh trái phép, thu gần 700 triệu đồngTrong 3 tháng đầu năm 2021, tỉnh Tây Ninh xử phạt hành chính 113 vụ nhập cảnh trái phép với số tiền gần 700 triệu đồng. ]]>