Thành lập trung tâm vi mạch bán dẫn Việt Nam – Hàn Quốc

Trung tâm đặt tại TP HCM, mục tiêu đào tạo 100 kỹ sư vi mạch mỗi năm, để phát triển nguồn nhân lực đang thiếu hụt.

Thành lập trung tâm vi mạch bán dẫn Việt Nam – Hàn Quốc
Trung tâm đặt tại TP HCM, mục tiêu đào tạo 100 kỹ sư vi mạch mỗi năm, để phát triển nguồn nhân lực đang thiếu hụt.