Thầy giáo chỉ ra 10 quan niệm sai lầm khi học IELTS

Theo thạc sĩ Vĩnh Huy, nhiều thí sinh chưa có kiến thức nền tảng đã lao vào luyện đề, học thuộc bài mẫu và cố diễn đạt sao cho hàn lâm.

Thầy giáo chỉ ra 10 quan niệm sai lầm khi học IELTS
Theo thạc sĩ Vĩnh Huy, nhiều thí sinh chưa có kiến thức nền tảng đã lao vào luyện đề, học thuộc bài mẫu và cố diễn đạt sao cho hàn lâm.