Thầy giáo xin điện thoại cũ cho học trò nghèo

Không muốn học sinh nghèo trong xã bị gián đoạn học tập, thầy Ngọc Dũng, giảng viên Đại học Phương Đông, xin điện thoại cũ về sửa rồi mang tặng.

Thầy giáo xin điện thoại cũ cho học trò nghèo
Không muốn học sinh nghèo trong xã bị gián đoạn học tập, thầy Ngọc Dũng, giảng viên Đại học Phương Đông, xin điện thoại cũ về sửa rồi mang tặng.