Thầy giáo xin nghỉ vì 'vấn nạn dối trá' được động viên ở lại dạy học

Ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên Trường Tiểu học An Lợi, Long Thành, Đồng Nai được động viên ở lại dạy học sau lá đơn xin nghỉ vì "vấn nạn giả dối". ]]>

Thầy giáo xin nghỉ vì 'vấn nạn dối trá' được động viên ở lại dạy học
Thầy giáo xin nghỉ vì 'vấn nạn dối trá' được động viên ở lại dạy họcÔng Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên Trường Tiểu học An Lợi, Long Thành, Đồng Nai được động viên ở lại dạy học sau lá đơn xin nghỉ vì "vấn nạn giả dối". ]]>