Thêm 2.967 ca COVID-19

Sáng 22/7, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam thêm 2.967 ca COVID-19, trong đó 2.965 ca ghi nhận trong nước. ]]>

Thêm 2.967 ca COVID-19
Thêm 2.967 ca COVID-19Sáng 22/7, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam thêm 2.967 ca COVID-19, trong đó 2.965 ca ghi nhận trong nước. ]]>