Thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với Giám đốc Hacinco

Tối 13/5, Hà Nội có thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, một trường hợp là F1 của Giám đốc Hacinco, người còn lại là bạn gái của BN3659. ]]>

Thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với Giám đốc Hacinco
Thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với Giám đốc HacincoTối 13/5, Hà Nội có thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, một trường hợp là F1 của Giám đốc Hacinco, người còn lại là bạn gái của BN3659. ]]>