Thi đại học trong lều do động đất

Ngồi trong chiếc lều tạm làm bài thi đại học (gaokao), Su Xiao hoảng sợ khi một cơn rung lắc mạnh 2,1 độ xảy ra sáng 8/6.

Thi đại học trong lều do động đất
Ngồi trong chiếc lều tạm làm bài thi đại học (gaokao), Su Xiao hoảng sợ khi một cơn rung lắc mạnh 2,1 độ xảy ra sáng 8/6.