Thí điểm cho học sinh tốt nghiệp lớp 9 đăng ký học cao đẳng nghề

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án “Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS". ]]>

Thí điểm cho học sinh tốt nghiệp lớp 9 đăng ký học cao đẳng nghề
Thí điểm cho học sinh tốt nghiệp lớp 9 đăng ký học cao đẳng nghềBộ Lao động Thương binh và Xã hội dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án “Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS". ]]>