Thí điểm mở cửa du lịch Phan Thiết từ 20/10

Khách nội địa và người nước ngoài đang sống tại Việt Nam đạt tiêu chí an toàn sẽ được du lịch Phan Thiết từ ngày 20/10.

Thí điểm mở cửa du lịch Phan Thiết từ 20/10
Khách nội địa và người nước ngoài đang sống tại Việt Nam đạt tiêu chí an toàn sẽ được du lịch Phan Thiết từ ngày 20/10.