Thông tin Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt không chính xác

Đại diện phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, thông tin Giám đốc bệnh viện bị bắt là không chính xác. ]]>

Thông tin Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt không chính xác
Thông tin Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt không chính xácĐại diện phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, thông tin Giám đốc bệnh viện bị bắt là không chính xác. ]]>